Wersja kontrastowa Przejdź do treści Mapa strony
Rozmiar czcionki: A A+ A++
Język migowy Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Starostwo powiatowe w Rzeszowie - strona główna

 

Tytuł mikroprojektu - Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza wśród młodzieży 

Oś priorytetowa - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Typ mikroprojektu - indywidualny

Partner wiodący – wnioskodawca – Powiat Rzeszowski

Partner projektu - Miasto Świdnik na Słowacji

Okres realizacji mikroprojektu - 08-2018 - 06-2019

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost aktywnego wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych powiatu rzeszowskiego i miasta Svidnik, prowadzący do lepszego poznania i docenienia przez mieszkańców dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego oraz nawiązanie przyjacielskich stosunków pomiędzy polską i słowacką społecznością. Cel ten wpisuje się w zupełności w cel priorytetowy 1 osi priorytetowej programu, tj. ochronę i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza, a także cel szczegółowy 1 zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego poprze realizację mikroprojektów oraz cel szczegółowy 3, określony jako nawiązanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością. Mikroprojekt wnioskodawcy zakłada poszerzenie współpracy oraz zacieśnienia relacji pomiędzy społecznościami z regionu przygranicznego. Charakter i zakres zaplanowanych do realizacji zadań sprawią, że wśród młodzieży wytworzy się potrzeba obcowania z przyrodą. Celem projektu jest również kreowanie idei walki z uzależnieniami, które odsuwają ludzi od natury. Realizacja mikroprojektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Ponadto celami szczegółowymi są:

  1. Wzrost świadomości walorów przyrodniczych i wzbudzenie w młodych ludziach potrzeby obcowania ze środowiskiem naturalnym obszarów pogranicza polsko-słowackiego.
  2. Wzrost świadomości i wiedzy wśród turystów i mieszkańców pogranicza o historii i kultury życia na tych terenach
  3. Zwiększenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży pogranicza obcowaniem w środowisku przyrodniczym i kulturowym.

 

Strona partnera:

http://www.svidnik.sk/

 

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies
Oddaj 1 procent swojego podatku
Podaruj 1 procent siebie