Wersja kontrastowa Przejdź do treści Mapa strony
Rozmiar czcionki: A A+ A++
Język migowy Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Starostwo powiatowe w Rzeszowie - strona główna
100-lecie PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA

100-lecie PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA

08.02.2019 r.

1 lutego 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zorganizował konferencję, nad którą patronat honorowy objął Starosta Rzeszowski – Józef Jodłowski.

Historia powstania Publicznych Służb Zatrudnienia zbiega się w czasie z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. W grudniu 1918 r., powstały Komitety Niesienia Pomocy Bezrobotnym. Już wówczas zdawano sobie sprawę z tego, że w scalonym państwie znajdują się osoby będące w różnej sytuacji bytowej. Istniała zatem konieczność powołania profesjonalnych służb, których zadaniem miało być wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej. Odpowiadając na te potrzeby Naczelnik Państwa Józef Piłsudski Dekretem z 27 stycznia 1919 r. o organizacji urzędów pośrednictwa pracy powołał Publiczne Służby Zatrudnienia.

Jubileusz 100-lecia istnienia PSZ stał się okazją do zorganizowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie konferencji, nad którą patronat honorowy objął Starosta Rzeszowski – Józef Jodłowski. Wyjątkowa gala miała miejsce 1 lutego 2019 r.

W swoim wystąpieniu Starosta podkreślił, iż odzyskanie niepodległości i powstanie PSZ to dwa nierozerwalne wydarzenia stanowiące odpowiedź na autentyczne zapotrzebowanie społeczne. Jednocześnie wyraził uznanie dla zaangażowania, kreatywności i wysiłków podejmowanych przez pracowników PUP w Rzeszowie przez ostatnie kilkadziesiąt lat w celu dostosowania się do nowych uwarunkowań ustrojowych i gospodarczych. Dodał, że mimo wielu trudności zawsze najważniejsze dla nas było i jest dobro drugiego człowieka, któremu służymy zgodnie z obraną misją.

W spotkaniu udział wzięło wielu znamienitych gości, m.in.: Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy, Marek Kulawczyk – dyrektor Departamentu Informatyki w MRPiPS, Jerzy Kędziora – przewodniczący Ogólnopolskiego Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, przedstawiciele władz Województwa Podkarpackiego na czele z Ewą Leniart - Wojewodą Podkarpackim, Marią Kurowską - Członkiem Zarządu Województwa Podkarpackiego. Ponadto: Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa, Zarząd Powiatu Rzeszowskiego, posłowie, dyrektorzy instytucji i urzędów, przedstawiciele wszystkich Służ Mundurowych, partnerzy ze Słowacji, a przede wszystkim dziesiątki pracodawców, dzięki którym mogliśmy rozwijać i budować rynek pracy.

Konferencja była doskonałą okazją do przywołania historii PUP w Rzeszowie oraz podkreślenia wkładu jego pracowników w budowanie i rozwój lokalnego rynku pracy w perspektywie ostatnich 29 lat, a więc od momentu powstania odrodzonych służb zatrudnienia. Informacje te przestawiał w swoim wystąpieniu dyrektor Urzędu – Adam Panek, który w ciekawy czasem nawet humorystyczny sposób opisał nie tylko kolejne etapy rozwoju urzędu, ale przede wszystkim wspomniał osoby, które miały niezaprzeczalny wpływ na jego dzisiejszy kształt.

Wyjątkowym wydarzeniem podczas gali była dekoracja 14 pracowników naszego Urzędu Medalami za Długoletnią Służbę nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudę. Wyróżnienie to przyznawane jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwu. Aktu dekoracji dokonała Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart w asyście Sekretarza Stanu w MRPIPS – Stanisława Szweda. Przy tej okazji warto wspomnieć, że w 29 letniej historii rzeszowskiego PUP Prezydenci Polski nadali pracownikom PUP w Rzeszowie aż 111 Medali za Długoletnią Służbę. Wojewoda Podkarpacki dziękując pracownikom PUP za serce wkładane w pracę i jej sumienne wykonywanie zaznaczyła, że odznaczenia te są dowodem, w jaki państwo polskie wyraża wdzięczność dla codziennej, często niedocenianej, związanej z różnymi zagrożeniami pracy, której celem jest niesienie pomocy, tym którzy jej potrzebują.

Szczególne odznaczenie, za stanie na straży porządku moralnego, krzewienie tradycji i patriotyzmu w Rzeszowie – Krzyż Kawalerski Orderu Św. Stanisława z rąk Feliksa Foryta – Komandora Podkarpackiego Orderu Świętego Stanisława w Rzeszowie odebrał również Adam Panek – dyrektor PUP. Przed wojną odznaczenie to zajmowało drugie miejsce w hierarchii polskich orderów i stanowiło uznanie dla służby publicznej.

Na przestrzeni lat zmieniał się model i warunki działania Publicznych Służb Zatrudnienia – podkreślił w swoim wystąpieniu Minister Stanisław Szwed. Dodał, że w chwili obecnej, ze względu na niski poziom rejestrowanego bezrobocia zmienia się również rola urzędów pracy. Jednak praca w PSZ nie jest łatwiejsza, gdyż w rejestrach bezrobotnych pozostają osoby zarejestrowanie dłużej niż 12 miesięcy, co przekłada się na znacznie trudniejszy proces aktywizacji tych osób i przywrócenia ich na rynek pracy. Niezmienna pozostaje jednak misja PSZ, jaką jest służba drugiemu człowiekowi. Sekretarz Stanu złożył serdeczne gratulacje wszystkim pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Docenił zaangażowanie i postawę kadry, a także inicjatywy podejmowane w naszym Urzędzie w celu przybliżenia usług klientom i efektywnego realizowania zadań na rzecz osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Życzył także, aby obchodzony Jubileusz był bodźcem do jeszcze lepszej pracy, jak i owocnych efektów podejmowanych działań.

Podczas konferencji wiele uwagi poświęconej było pracodawcom. Firmy najdłużej współpracujące z PUP w Rzeszowie zostały wyróżnione przez dyrektora PUP statuetką Twój Partner. Ponadto Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w MRPiPS, Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski oraz Adam Panek – dyrektor PUP wręczyli przygotowane z tej okazji podziękowania za stałą gotowość do wspierania działań podejmowanych przez Urząd, tworzenie nowych miejsc pracy, jak również podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Na koniec 22 pracowników naszego Urzędu, pracujących w PSZ najdłużej (zatrudnionych przed 1 marca 1993 roku) otrzymało z rąk Ministra Stanisława Szweda, Przewodniczącego Powiatu Rzeszowskiego -Tomasza Wojtona oraz dyrektora PUP Adama Panka dyplomy uznania za wieloletnią, sumienną i wzorową pracę.

Na ręce dyrektora zostało złożonych wiele listów gratulacyjnych i podziękowań za współpracę, wspólne działania i wkład PUP w Rzeszowie w rozwój poszczególnych firm z naszego regionu.

Okolicznościowy dyplom w uznaniu za rzetelną pracę na rzecz promocji zatrudnienia oraz kreowanie wysokich standardów usług na rynku pracy w 100-lecie PSZ przekazała również Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Korzystając z okazji raz jeszcze pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przez ostatnie 29 lat przyczyniły się do rozwoju lokalnego rynku pracy. Państwa wsparcie i pomoc pozwala nam właściwie realizować misję, jaką jest służba drugiemu człowiekowi.

 • 100-lecie PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
 • 100-lecie PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
 • 100-lecie PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
 • 100-lecie PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
 • 100-lecie PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
 • 100-lecie PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
 • 100-lecie PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
 • 100-lecie PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
 • 100-lecie PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
 • 100-lecie PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
 • 100-lecie PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
 • 100-lecie PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
 • 100-lecie PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
 • 100-lecie PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
 • 100-lecie PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
 • 100-lecie PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
 • 100-lecie PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
 • 100-lecie PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
 • 100-lecie PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies
Oddaj 1 procent swojego podatku
Podaruj 1 procent siebie