Wersja kontrastowa Przejdź do treści Mapa strony
Rozmiar czcionki: A A+ A++
Język migowy Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Starostwo powiatowe w Rzeszowie - strona główna
DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

08.10.2018 r.

w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie - szkoły prowadzonej przez Powiat Rzeszowski.

Łączenie teorii z praktyką – to najkrótsza definicja dualnego systemu kształcenia. Bezpośredni kontakt z rynkiem pracy jest tutaj kluczowy, a włącza się w niego nie tylko sama szkoła czy instytucja kształcąca, ale również konkretni pracodawcy, co niesie ze sobą szereg korzyści. Dualny system kształcenia zawodowego, w którym teoretyczna nauka zawodu odbywa się w szkole, a praktyczna u pracodawcy, staje się w Polsce coraz bardziej popularny.

W ramach szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczniowie odbywają miesięczne praktyki zawodowe oraz 4 tygodniowe płatne wakacyjne staże zawodowe w zakładach pracy, m.in. w SZiK Tyczyn, „MORFEUSZ” Dynów, Gminnej Spółdzielni „SCH” w Dynowie, „Wizard”, Sklep „ Zielony Koszyk” Dynów, ZETO Rzeszów, INFORES Przemyśl. Głównym celem jest poznanie działalności instytucji i firm funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej, zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania posiadanych wiadomości teoretycznych oraz przygotowanie uczniów do samodzielnej pracy i podejmowania decyzji.

Przy Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonuje Szkoła Nauki Jazdy, która prowadzi szkolenia teoretyczne i praktyczne z zakresu nauki jazdy oraz przygotowuje uczestników kursu do uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym i do egzaminu państwowego w zakresie kategorii „B”. W kursie uczestniczą uczniowie kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych. Rocznie szkolonych jest około 40 uczniów.

Współczesny pracodawca oczekuje od pracownika umiejętności, które można byłoby przypisać kilku zawodom. Dodatkowo pracodawcy coraz częściej oczekują od absolwentów szkół konkretnych umiejętności praktycznych niż wykształcenia formalnego. W odpowiedzi na wymogi współczesnego rynku pracy Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie we współpracy z Organem Prowadzącym Powiatem Rzeszowskim realizuje projekt:  "Szkoła fachowych kompetencji zawodowych" - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”. Celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego, oraz skupia się na  połączeniu teorii z praktyką, a co za tym idzie - wzmocnieniem więzi między światem edukacji i pracy.

W ostatnim roku w ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

 • podniesienie poziomu umiejętności zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych - 2 pedagogów uczestniczyło w studiach podyplomowych a 14 nauczycieli w doskonalących kursach zawodowych.
 • uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez 64 uczniów poprzez udział w płatnych wakacyjnych stażach i praktykach w zakładach pracy, dzięki którym będą bardziej konkurencyjni na rynku pracy, co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia absolwentów szkoły.
 • ukończenie przez uczniów, m.in. następujących kursów:

- kurs obsługi wózków widłowych – kierowca operator wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej - kurs ukończyło 120 uczniów i przystąpiło do państwowego egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w celu otrzymania Zaświadczenia Kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego w kategorii: II WJO, zakres uprawnień: wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.

- kurs spawania metodą TIG – kurs ukończyło 40 uczniów oraz uzyskało Książeczki Spawacza ze stosownym wpisem zgodnym z Polską Normą, a także Świadectwo Egzaminu Spawacza zgodnie z normą PN EN ISO 9606-1 firmowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

- kurs obsługi kas fiskalnych - kurs ukończyło 72 uczniów.

- kurs programowania obrabiarek CNC, z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania SinuTrain – Siemens - kurs ukończyło 40 uczniów.

- kurs obsługi ruchu turystycznego - agroturystyki wraz z wizytą studyjną w gospodarstwie agroturystycznym - kurs ukończyło 12 uczniów.

- kurs prowadzenia e-sklepu - kurs ukończyło 30 uczniów.

- wyjazdy studyjne do zakładów pracy i na uczelnie dla 10 grup uczniów (około 270 uczniów), oraz wycieczka do fabryki samochodów Firmy „FC POWERTRAIN POLAND Sp. z.o.o.” w Tychach.

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie szkoła prowadzona przez POWIAT RZESZOWSKI zapewnia kształcenia teoretyczne i praktyczne jak również stawia na kontakt z pracodawcami, dzięki czemu kształcenie zawodowe jest ściśle dostosowane do oczekiwań i potrzeb pracodawców oraz pozwala uczniom na płynne przejście od nauki w szkole do czynnego życia zawodowego.

 • DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
 • DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
 • DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
 • DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
 • DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
 • DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
 • DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
 • DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
 • DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
 • DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
 • DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
 • DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
 • DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
 • DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
 • DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
 • DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
 • DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
 • DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
 • DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
 • DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
 • DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies
Oddaj 1 procent swojego podatku
Podaruj 1 procent siebie