Wersja kontrastowa Przejdź do treści Mapa strony
Rozmiar czcionki: A A+ A++
Język migowy Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Starostwo powiatowe w Rzeszowie - strona główna
Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Dynowie

Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Dynowie

03.12.2018 r.

w ramach projektu „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych rok szkolny 2018/2019.

W ramach projektu: „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019” realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki i Sportu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –  szkolnictwo zawodowe.

Projekt jest skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych - zawodowych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. 27 listopada 2018r.  Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 3/53/18 zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie - 8 uczniów znalazło się w gronie 363 uczniów z całego województwa podkarpackiego, którym przyznano takie stypendia, a są to:

 • Magdalena Boroń (3THL) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk –opiekun Pani Honorata Mikoś.
 • Kamila Bułdak (4TI) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk – opiekun Pani Barbara Ślemp.
 • Mateusz Dańczak (4TI) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk – opiekun Pan Wojciech Hamerla.
 • Sabina Głowacz (4TL) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk – opiekun Pani Anna Kałamucka.
 • Marcin Konopka (4TL) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk – opiekun Pan Ryszard Dymczak.
 • Patryk Kudła (3TPS) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych – opiekun Pan Piotr Cygan.
 • Kamil Nowak (4TPS) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych – opiekun Pan Sławomir Litwin.
 • Sandra Siwulec (4TI) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk – opiekun Pan Adam Bogusz.

dla których zostały przygotowane i złożone wnioski konkursowe. 

Aby otrzymać takie stypendium należało spełnić, m.in. następujące kryteria obowiązkowe:

 1. pobieranie nauki w co najmniej 2 klasie,

 2. stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczanie do ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,

 3. średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów z grupy przedmiotów zawodowych i/lub przedmiotów ogólnych powiązanych z zawodem na poziomie nie niższym niż 4,66 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku 2017/2018, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń, z zastrzeżeniem, że w grupie 3 wybranych przedmiotów musi znaleźć się przynajmniej jeden przedmiot zawodowy z oceną klasyfikacyjną na poziomie nie niższym niż 5,

 4. opracowany Indywidualny Plan Rozwoju edukacyjnego, tj. zindywidualizowany program rozwoju edukacyjnego ucznia szczególnie uzdolnionego, opracowany do realizacji w roku szkolnym 2018/2019.

Kryteria dodatkowe:

 1. średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 4,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku 2017/2018, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,

 2. osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów „ogólnych” powiązanych z zawodem lub osiągnięcia zawodowe

Warto znaleźć się w gronie najlepszych, bo stawką są uznanie, poczucie własnej wartości oraz stypendium pieniężne na realizację zadań zawartych w Indywidualnym Planie Rozwoju edukacyjnego.

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies
Oddaj 1 procent swojego podatku
Podaruj 1 procent siebie