Wersja kontrastowa Przejdź do treści Mapa strony
Rozmiar czcionki: A A+ A++
Język migowy Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Starostwo powiatowe w Rzeszowie - strona główna
Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Dynowie

Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Dynowie

27.11.2019 r.

ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020.”

W ramach projektu: „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020” realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki i Sportu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –  szkolnictwo zawodowe.

Projekt jest skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. 19 listopada 2019r.  Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą 98/2327/19 zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020”.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie - 11 uczniów znalazło się w gronie 338 uczniów z całego województwa podkarpackiego, którym przyznano takie stypendia, a są to:

 • Dominik Birak (4TI) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk – opiekun Pan Sławomir Litwin.
 • Magdalena Boroń (4THL) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk –opiekun Pani Maria Szmul.
 • Dominik Dulkiewicz (4TPS) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych – opiekun Pan Piotr Cygan.
 • Mateusz Gergont (3TI) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk - opiekun Pani Barbara Ślemp.
 • Julia Gierula (3TL) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk – opiekun Pani Renata Łybacka.
 • Jakub Grab (2TI) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk – opiekun Pani Honorata Mikoś.
 • Patryk Kudła (4TPS) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych – opiekun Pan Paweł Łukasiewicz.
 • Kamil Olejarz (4TPS) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych opiekun Pani Anna Fara.
 • Wojciech Piątek (2TI) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk – opiekun Pan Ryszard Dymczak.
 • Marek Stanisławczyk (3TI) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk - opiekun Pan Adam Bogusz
 • Sebastian Tarała (3a) z 3 – letniej Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych – opiekun Pan Ryszard Dymczak

dla których zostały przygotowane i złożone wnioski konkursowe. 

Aby otrzymać takie stypendium należało spełnić, m.in. następujące kryteria obowiązkowe:

 1. pobieranie nauki w co najmniej 2 klasie,

 2. stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,

 3. średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 4,8 (technikum) i 4,00 (branżowa szkoła I stopnia) obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku 2018/2019, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,

 4. średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów z grupy przedmiotów zawodowych i/lub przedmiotów „ogólnych” powiązanych z zawodem na poziomie nie niższym niż 5,00 (technikum) i 4,00 (branżowa szkoła I stopnia) obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku 2018/2019, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń, z zastrzeżeniem, że w grupie 3 wybranych przedmiotów musi znaleźć się przynajmniej jeden przedmiot zawodowy z oceną klasyfikacyjną na poziomie nie niższym niż 5,00 (technikum) i 4,00 (branżowa szkoła I stopnia),

 5. opracowany Indywidualny Plan Rozwoju edukacyjnego, tj. zindywidualizowany program rozwoju edukacyjnego ucznia szczególnie uzdolnionego, opracowany do realizacji w roku szkolnym 2019/2020.

Kryteria dodatkowe:

 1. osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów „ogólnych” powiązanych z zawodem lub osiągnięcia zawodowe,

 2. osiągniecia w zakresie aktywności społecznej , w tym na rzecz środowiska szkolnego.

Warto znaleźć się w gronie najlepszych, bo stawką są uznanie, poczucie własnej wartości oraz stypendium pieniężne na realizację zadań zawartych w Indywidualnym Planie Rozwoju edukacyjnego.

Polecamy

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies
Oddaj 1 procent swojego podatku
Podaruj 1 procent siebie