Wyszukaj na stronie
Język migowy Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Starostwo powiatowe w Rzeszowie - strona główna

Aktualności

Drukuj
Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

26.11.2020 r.

W ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021.”

 

Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Dynowie

w ramach projektu

 „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe

 – rok szkolny 2020/2021.”

 W ramach projektu:Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021” realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki i Sportu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –  szkolnictwo zawodowe.

Projekt jest skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. 17 listopada 2020r.  Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą nr 222/2230/20  zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021”.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie - 14 uczniów znalazło się w gronie 431 uczniów z całego województwa podkarpackiego, którym przyznano takie stypendia, a są to:

 1. Kamil Czenczek (4TI) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk - opiekun Pani Anna Fara.

 2. Mateusz Gergont (4TI) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk - opiekun Pani Renata Mazur.

 3. Julia Gierula (4TL) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk – opiekun Pani Agnieszka Smaroń.

 4. Jakub Grab (3TI) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk – opiekun Pan Ryszard Dymczak.

 5. Wioletta Grządziel (4TL) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk – opiekun Pani Renata Łybacka.

 6. Krzysztof Krzywiński (2TPSa) z 5 – letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych opiekun Pan Krystian Serwatka.  

 7. Jakub Leja (3TI) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk – opiekun Pani Honorata Mikoś.

 8. Wojciech Piątek (3TI) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk – opiekun Pani Barbara Ślemp.

 9. Przemysław Potoczny (2TIb) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk – opiekun Pan Wojciech Hamerla.

 10. Aleksandra Socha (3THL) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk – opiekun Pani Maria Szmul.

 11. Anna Szteliga (3THL) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk – opiekun Pani Katarzyna Marcinek.

 12. Marek Stanisławczyk (4TI) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk - opiekun Pan Sławomir Litwin.

 13. Patryk Trzyna (2THLa) z 5 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk – opiekun Pani Anna Kałamucka.

 14. Przemysław Trzyna (3a) z 3 – letniej Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych – opiekun Pan Piotr Cygan.

dla których zostały przygotowane i złożone wnioski konkursowe. 

Aby otrzymać takie stypendium należało spełnić, m.in. następujące kryteria obowiązkowe:

 1. pobieranie nauki w co najmniej 2 klasie,

 2. stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,

 3. średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 4,8 (technikum) i 4,00 (branżowa szkoła I stopnia) obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku 2019/2020, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,

 4. średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów z grupy przedmiotów zawodowych i/lub przedmiotów „ogólnych” powiązanych z zawodem na poziomie nie niższym niż 5,00 (technikum) i 4,00 (branżowa szkoła I stopnia) obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku 2019/2020, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń, z zastrzeżeniem, że w grupie 3 wybranych przedmiotów musi znaleźć się przynajmniej jeden przedmiot zawodowy z oceną klasyfikacyjną na poziomie nie niższym niż 5,00 (technikum) i 4,00 (branżowa szkoła I stopnia),

 5. opracowany Indywidualny Plan Rozwoju edukacyjnego, tj. zindywidualizowany program rozwoju edukacyjnego ucznia szczególnie uzdolnionego, opracowany do realizacji w roku szkolnym 2020/2021.

 Kryteria dodatkowe:

 1. osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów „ogólnych” powiązanych z zawodem lub osiągnięcia zawodowe,

 2. osiągnięcia zawodowe, niezaliczane do szczególnych osiągnięć edukacyjnych lub zawodowych uzyskane w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020.

Należy podkreślić, że w technikum uczniowie w ciągu jednego roku szkolnego mają ponad 20 różnych przedmiotów, a w szkole branżowej I stopnia ponad 16, bo są to zarówno ogólnokształcące jak i zawodowe. Tym bardziej należy szczególnie docenić wszystkich stypendystów.

Warto znaleźć się w gronie najlepszych, bo stawką  są uznanie, poczucie własnej wartości oraz stypendium pieniężne na realizację zadań zawartych w Indywidualnym Planie Rozwoju edukacyjnego.

Polecamy

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies
Oddaj 1 procent swojego podatku
Podaruj 1 procent siebie