Wyszukaj na stronie
Język migowy Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Starostwo powiatowe w Rzeszowie - strona główna

Aktualności

Drukuj
Warsztaty z zakresu stylizacji i ubioru w ramach cyklu "Warsztaty piękna i estetyki"

Warsztaty z zakresu stylizacji i ubioru w ramach cyklu "Warsztaty piękna i estetyki"

12.06.2017 r.

W piątek (09.06) odbyły się warsztaty z zakresu stylizacji i ubioru w ramach cyklu: "Warsztaty piękna i estetyki", organizowane w ramach projektu "Carpathian Art of Fashion".

Warsztaty odbyły się w Rzeszowie w Transgranicznym Centrum Nowoczesnych Technik Informacyjnych i Promocyjnych. Zagadnienia z zakresu stylizacji i ubioru omawiała Pani Sylwia Guzy. W warsztatach udział wzięła młodzież ze szkół powiatu rzeszowskiego oraz miasta Świdnik.

Organizowane w ramach projektu "Carpathian Art of FASHION" warsztaty okazały się sukcesem, dlatego razem z młodzieżą czekamy z niecierpliwością na kolejne warsztaty (z zakresu wizażu), które odbędą się w październiku. 

 

Tytuł mikroprojektu - Carpathian Art of Fashion

Oś priorytetowa - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Typ mikroprojektu - indywidualny

Partner wiodący – wnioskodawca – Powiat Rzeszowski

Partner projektu - Miasto Świdnik

Okres realizacji mikroprojektu - 03-2017 - 02-2018

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

Projekt skierowany jest do następujących grup docelowych:

 • samorządowcy powiatu rzeszowskiego i miasta Świdnik,
 • mieszkańcy powiatu rzeszowskiego i miasta Świdnik,
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu rzeszowskiego i miasta Świdnik

Dzięki wspólnej realizacji mikroprojektu władze i pracownicy powiatu rzeszowskiego oraz urzędu miasta Świdnik będą mogli pogłębić wzajemne relacje i udowodnić, że wspólnie można zrealizować ciekawe, wykraczające poza standard, rozwiązania w sferze informacji i promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego.

Mieszkańcy obszaru objętego projektem, a w szczególności młodzież poprzez bezpośrednie zaangażowanie w zaplanowane zadania nie tylko bedzie miała okazję do lepszego poznania się z sąsiadami zza najbliższej granicy, ale także, a może przede wszystkim poprzez nowatorskie połączenie dziedzictwa kulturowego ze współczesnymi trendami mody, uzyska nowe spojrzenie na kwestie własnej tożsamości narodowej, zrozumienie znaczenia i wpływu dorobku minionych pokoleń na nasze życie.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego realizowanego w ramach „Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020”, oś priorytetowa „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.

 • Warsztaty z zakresu stylizacji i ubioru w ramach cyklu "Warsztaty piękna i estetyki" - 1
 • Warsztaty z zakresu stylizacji i ubioru w ramach cyklu "Warsztaty piękna i estetyki" - 2
 • Warsztaty z zakresu stylizacji i ubioru w ramach cyklu "Warsztaty piękna i estetyki" - 3
 • Warsztaty z zakresu stylizacji i ubioru w ramach cyklu "Warsztaty piękna i estetyki" - 4
 • Warsztaty z zakresu stylizacji i ubioru w ramach cyklu "Warsztaty piękna i estetyki" - 5
 • Warsztaty z zakresu stylizacji i ubioru w ramach cyklu "Warsztaty piękna i estetyki" - 6
 • Warsztaty z zakresu stylizacji i ubioru w ramach cyklu "Warsztaty piękna i estetyki" - 7
 • Warsztaty z zakresu stylizacji i ubioru w ramach cyklu "Warsztaty piękna i estetyki" - 8
 • Warsztaty z zakresu stylizacji i ubioru w ramach cyklu "Warsztaty piękna i estetyki" - 9
 • Warsztaty z zakresu stylizacji i ubioru w ramach cyklu "Warsztaty piękna i estetyki" - 10
 • Warsztaty z zakresu stylizacji i ubioru w ramach cyklu "Warsztaty piękna i estetyki" - 11
 • Warsztaty z zakresu stylizacji i ubioru w ramach cyklu "Warsztaty piękna i estetyki" - 12
 • Warsztaty z zakresu stylizacji i ubioru w ramach cyklu "Warsztaty piękna i estetyki" - 14
 • Warsztaty z zakresu stylizacji i ubioru w ramach cyklu "Warsztaty piękna i estetyki" - 15
 • Warsztaty z zakresu stylizacji i ubioru w ramach cyklu "Warsztaty piękna i estetyki" - 16
 • Warsztaty z zakresu stylizacji i ubioru w ramach cyklu "Warsztaty piękna i estetyki" - 17
 • Warsztaty z zakresu stylizacji i ubioru w ramach cyklu "Warsztaty piękna i estetyki" - 18
 • Warsztaty z zakresu stylizacji i ubioru w ramach cyklu "Warsztaty piękna i estetyki" - 19
 • Warsztaty z zakresu stylizacji i ubioru w ramach cyklu "Warsztaty piękna i estetyki" - 20
 • Warsztaty z zakresu stylizacji i ubioru w ramach cyklu "Warsztaty piękna i estetyki" - 21
 • Warsztaty z zakresu stylizacji i ubioru w ramach cyklu "Warsztaty piękna i estetyki" - 22
 • Warsztaty z zakresu stylizacji i ubioru w ramach cyklu "Warsztaty piękna i estetyki" - 23
 • Warsztaty z zakresu stylizacji i ubioru w ramach cyklu "Warsztaty piękna i estetyki" - 24
 • Warsztaty z zakresu stylizacji i ubioru w ramach cyklu "Warsztaty piękna i estetyki" - 25

Polecamy

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies
Oddaj 1 procent swojego podatku
Podaruj 1 procent siebie