Wersja kontrastowa Przejdź do treści Mapa strony
Rozmiar czcionki: A A+ A++
Język migowy Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Starostwo powiatowe w Rzeszowie - strona główna

herb boguchwały

Oficjalna strona internetowa

www.boguchwala.pl

W skład Gminy wchodzi miasto Boguchwała oraz następujące sołectwa: Kielanówka, Lutoryż, Mogielnica, Niechobrz, Nosówka, Racławówka, Zarzecze, Zgłobień i Wola Zgłobieńska. Miasto Boguchwała liczy blisko 6 tys. mieszkańców. Zajmuje powierzchnię 9 km2 .

Zabytki i znane miejsca sakralne

 • Kościół parafialny pw. św. Stanisława w Boguchwale, późnobarokowy, datowany na pierwszą połowę XVIII w. Plebania z XIX w. wykonana jest w stylu klasycystycznym.
 • Neogotycka kaplica grobowa Straszewskich w Boguchwale, wzniesiona w 1867 r. (kaplica grobowa dawnych właścicieli Boguchwały). Usytuowana jest na cmentarzu, częścią ołtarzową na północ. Po obu stronach krypty znajdują się wnęki ostrołukowe, a w nich posągi Matki Boskiej i św. Józefa.
 • Kościół parafialny pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu, wybudowany w latach 1969 - 1971 (Sanktuarium Maryjne).
 • Kościół parafialny pw. św. Apostoła i św. Piotra i Pawła w Zgłobniu, wybudowany w 1741 r. staraniem księcia Teodora Konstantego Lubomirskiego. Obecny wygląd przybrał w latach 1913 - 1928 dzięki staraniom ówczesnego proboszcza Dzierzyńskiego i parafian. Jego wystrój wewnętrzny zachowujący cechy wczesnobarokowe, a nawet romańskie, w czasach przebudowy nabrał kolorytu swoistego neorenesansu. Na uwagę zasługuje olejny obraz Chrystusa Ukrzyżowanego znajdujący się w górnej części nastawy ołtarzowej.
 • Kościół pw. Wszystkich Świętych w Zabierzowie, wzniesiony w 1719 r. przez księcia Jerzego Ignacego Lubomirskiego. W 1873 r. Dąmbscy – ówcześni właściciele wsi - dobudowali kaplicę z grobowcem swoich poprzedników. W 1909 r. dobudowano wieżę oraz kaplicę. Odnowiona została również polichromia, a w 1966 r. ołtarz główny i ołtarz św. Piotra.
 • Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Mogielnicy z figurką Matki Boskiej Fatimskiej w ołtarzu głównym – darem Papieża Jana Pawła II. Figurkę tę Ojciec Święty Jan Paweł II pobłogosławił na chwilę przed zamachem na swoje życie, jaki miał miejsce w dniu 13 maja 1981 r.
 • Kapliczka św. Rocha w Zgłobniu powstała na początku XIX w. Charakteryzuje ją styl ludowy. Została wykonana z kamienia i cegły.

Zabytki kultury materialnej

 • Zespół pałacowy Lubomirskich w Boguchwale, późnobarokowy, wzniesiony w połowie XVIII w. Obok niego zachowała się klasycystyczna oficyna z XIX w. oraz pozostałości ogrodzenia z bramą wjazdową z XIX w. Przy bramie znajduje się XVIII – wieczna kamienna figura św. Jana Nepomucena. Na uwagę zasługuje także zabytkowy park z XVIII w., założony w stylu francuskiego ogrodu geometryczno – krajobrazowego. Rezydencja Księcia Teodora Lubomirskiego w Boguchwale porównywana była często z założeniami wilanowskimi.
 • Renesansowy dwór w Zgłobniu - najstarszy obiekt zabytkowy Gminy Boguchwała. Był kilkakrotnie przebudowywany. Datowany jest na lata 70 - te XVI w. i wiąże się z osobą Anny z Sieniawy Jordanowskiej - ówczesnej właścicielki wsi. Pod koniec XVIII w. dwór został przebudowany na spichlerz.
 • Neoklasycystyczny, otoczony starodrzewiem dwór rodziny Straszewskich w Zgłobniu tzw. „nowy dwór”.
 • Zespół dworski w Nosówce, na który składają się: dwór, czworak, spichlerz oraz dawny budynek gorzelni. Datowany jest na drugą połowę XIX w.
 • Młyn wodny w Boguchwale z pierwszej połowy XIX w.

Podania i legendy W legendach o Boguchwale pojawia się motyw związany z istnieniem podziemnych korytarzy (lochów). Różne są jednak wersje dotyczące ich lokalizacji. Korytarze te miały rzekomo łączyć dwór z podziemiami tutejszego kościoła. Według innej legendy, przebiegały one poniżej koryta Wisłoka, pomiędzy Piotraszówką a Tyczynem. Domniemanym twórcą tajemnych przejść był Andrzej Ligęza – dawny właściciel wsi. Podobno w XIX w. odkopano znaczną część lochów. Później zostały one jednak zasypane. Nie są do końca znane motywy wybudowania systemu podziemnych tuneli. Mogła w nich znajdować schronienie przed najazdami wojsk tatarskich miejscowa ludność. Być może, korytarze te były wykorzystywane do prowadzenia prywatnych wojen.

Ciekawostka

 • W 1921 r., zgodnie z wolą ostatniego właściciela Boguchwały - Zenona Suszyckiego, majątek dworski z pałacem w Boguchwale przekazano na cele naukowe. Z ziem majątku Boguchwała – Lutoryż utworzono wówczas Fundację Naukowo – Rolniczą im. Zenona i Wandy Suszyckich. Jej celem było podnoszenie kultury ekonomicznej oraz działalność na rzecz rozwoju rolnictwa. W 1933 r. na gruntach fundacji powstał Zootechniczny Zakład Doświadczalny (obecnie Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale).

Izby pamięci

 • Izba Pamięci Pszczelarstwa w Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
 • Izba Tradycji w zabytkowym budynku Szkoły Powszechnej i Ochronki w Nosówce

Najważniejsze obiekty i miejsca rekreacji

 • Basen otwarty - zespół basenów kąpielowych w Boguchwale

Inwestycje

 • Specjalna Strefa Ekonomiczna - przeznaczona jest dla wszystkich firm z sektora przemysłu tradycyjnego z wyjątkiem produkcji wyrobów koncesjonowanych przez państwo, tj. alkoholu, wyrobów tytoniowych czy produkcji stali. Zezwolenie na działalność w strefie mogą także uzyskać niektóre firmy z sektora usług. Należą do nich: usługi informatyczne, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych, technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych oraz usługi centrów telefonicznych. Zezwolenie na działalność gospodarczą w specjalnej strefie ekonomicznej mogą uzyskać wszystkie firmy, bez względu na ich wielkość oraz kraj pochodzenia.

Tekst: Joanna Nieroda, joanna.nieroda@powiat.rzeszow.pl

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies
Oddaj 1 procent swojego podatku
Podaruj 1 procent siebie