Wersja kontrastowa Przejdź do treści Mapa strony
Rozmiar czcionki: A A+ A++
Język migowy Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Starostwo powiatowe w Rzeszowie - strona główna

Powiat rzeszowski należy do rolniczo-przemysłowych powiatów Podkarpacia. Wysoki jest udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej powiatu, bo przeszło 68%. Rolnictwo powiatu, podobnie jak całego województwa podkarpackiego, dostarcza produkty znacznie czystsze ekologicznie niż inne regiony Polski. Sprzyja temu czyste ekologicznie środowisko, dobre warunki glebowe, klimatyczne oraz stosunkowo małe skażenie gleby.

Dobrze rozwija się agroturystyka. Wytwarzana jest również zdrowa żywność. Przeważają gospodarstwa o niewielkiej powierzchni, przeciętnie zajmujące około 3 ha. Dominuje uprawa zbóż i hodowla bydła. Dla znacznej liczby mieszkańców powiatu praca w gospodarstwie rolnym stanowi jedynie dodatkowe źródło dochodów.

Wśród powiatów Podkarpacia powiat rzeszowski zajmuje drugie miejsce, po Rzeszowie, pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej (10036 firm). Usytuowanie w pobliżu dużego miasta, a także aktywność mieszkańców sprawia, iż systematycznie realizowane są tu nowe inicjatywy gospodarcze. Powiat rzeszowski uznaje się za jeden z najdynamiczniej rozwijających się powiatów ziemskich Podkarpacia. Potencjał gospodarczy powiatu rzeszowskiego tworzą przede wszystkim małe i średnie firmy, kilkuosobowe zakłady o różnorodnym profilu działalności. Do sektora prywatnego należy aż 96 % podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Na terenie powiatu rzeszowskiego działalność gospodarczą prowadzi 8221 osób fizycznych. Wśród podmiotów gospodarczych największą grupę stanowią te zajmujące się usługami i handlem (blisko 29%). Znaczną liczbę stanowią też firmy budowlane (14,6%) i przedsiębiorstwa przemysłowe (14%).

Do największych podmiotów gospodarczych należą:

 • "CHMIELNIK-ZDRÓJ" S. A. w Chmielniku,
 • RZESZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "RESMLECZ" w Trzebownisku,
 • PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w Boguchwale,
 • MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNIKI Spółka z o.o. w Krasnem,
 • ZAKŁADY PORCELANY ELEKTROTECHNICZNEJ ZAPEL S.A. w Boguchwale,
 • RESTOL SERWIS Spółka z o.o. w Bratkowicach,
 • GMINNA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA w Błażowej,
 • „ZAKŁADY NAPRAWY SAMOCHODÓW” Spółka z o.o. w Boguchwale,
 • "WILIMEX" Spółka z o.o. w Kamieniu-Łowisku,
 • TYCZYŃSKA FABRYKA URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH "TYWENT" Spółka z o.o.,
 • GREINPLAST Spółka z o.o. w Krasnem,
 • ZAKŁAD MIĘSNY "SMAK-GÓRNO" Spółka z o.o. w Górnie,
 • PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "VIDOK" Spółka jawna w Rudnej Małej,
 • PODKARPACKA FABRYKA OKIEN "OKNO-RES" Spółka jawna w Sokołowie Młp.

Często w produkcji wykorzystuje się lokalne tradycje (np. okolice Kamienia – produkcja wikliniarska) lub lokalne zasoby (np. Chmielnik, Borek Stary – źródła mineralne). Bazę surowcową powiatu rzeszowskiego stanowią głównie surowce energetyczne (gaz ziemny i w dużo mniejszym stopniu ropa naftowa) oraz surowce skalne (przede wszystkim kruszywa naturalne drobno i średnioziarniste, piaski kwarcowe, surowce ilaste do produkcji ceramiki budowlanej). W Nieborowie występują również pokłady diatomitów, a w północnej części gminy Hyżne zeolitów - zwanych minerałami XXI wieku. W ostatnim czasie wzrasta także zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. 

Najbardziej aktywna gospodarczo jest część powiatu obejmująca gminy bezpośrednio sąsiadujące z Rzeszowem. Na uwagę zasługują również powstające w ostatnim czasie gospodarstwa produkujące zdrową żywność i rozwijające się rolnictwo ekologiczne. Trendowi temu sprzyja nieskażone środowisko naturalne. Właściciele tych gospodarstw zrzeszeni są w Podkarpackim Stowarzyszeniu Rolnictwa Ekologicznego "EKOGAL" w Chmielniku oraz w Stowarzyszeniu Żywności Ekologicznej "EKO-DAR" w Świlczy, gdzie mieści się też siedziba Związku Stowarzyszeń, czyli Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego. W ostatnich latach można było zaobserwować wzrost zainteresowania uprawą winorośli. Aktualnie na terenie powiatu działa kilka małych ale profesjonalnych winnic, które wchodzą w skład Podkarpackiego Szlaku Winnic. Skupione są w Stowarzyszeniu Winiarzy Podkarpacia lub w Stowarzyszeniu „Winnice Doliny Sanu”.

W rozwijaniu przedsiębiorczości i rolnictwa dużą rolę odgrywa Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, jak też instytucje otoczenia biznesu mające swoje siedziby w Rzeszowie. Działaniom prorozwojowym służy również stale rozbudowywana baza hotelowo-konferencyjna.

Powiat rzeszowski ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną. W ostatnich latach wybudowano liczne oczyszczalnie ścieków, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, rozwinęły się usługi telekomunikacyjne. Wyremontowano także drogi. Funkcjonują tu niezależni operatorzy telekomunikacyjni.

Istotne dla rozwoju powiatu rzeszowskiego jest wykorzystanie tradycji lotniczych tego terenu, a przede wszystkim centralnie położonego, międzynarodowego lotniska w Jasionce oraz inwestycji w jego otoczeniu. Ponadto, w obrębie lotniska funkcjonuje jedyna w kraju cywilna szkoła pilotów – Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej oraz Aeroklub Rzeszowski. W okolicy tej położone są także atrakcyjne tereny inwestycyjne Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS oraz Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. W okolicach Rzeszowa realizowany będzie również projekt dotyczący wyposażenia w odpowiednią infrastrukturę techniczną terenów inwestycyjnych w miejscowościach: Przybyszówka, Miłocin i Pogwizdów Nowy. Powiat rzeszowski ma już swoją „Dolinę Strugu” i „Wiklinowe zagłębie”. Z lotniskiem, cywilną szkołą pilotów oraz inwestycjami w okolicach Rzeszowa doskonale wpisuje się w założenia „Doliny Lotniczej”. 

Powiat dysponuje nie tylko dużym potencjałem gospodarczym ale i intelektualnym tworzącym podstawy dla wielokierunkowego rozwoju regionu. Samorząd powiatu odpowiada za funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych o różnorodnym profilu kształcenia w Trzcianie, Dynowie, Sokołowie Małopolskim i Tyczynie, które stara się dopasować do potrzeb rynku pracy i oczekiwań tutejszych mieszkańców. Swoje siedziby mają tu także wyższe uczelnie z Rzeszowa. W Krasnem mieści się Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, a w Tyczynie Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Kielnarowa zaś stała się miejscem, gdzie ulokowano Centrum Turystyki i Rekreacji z kompleksem obiektów dydaktycznych, sportowo-rekreacyjnych i noclegowych. Nie bez znaczenia są także inwestycje prowadzone w pozawydziałowej jednostce organizacyjnej Politechniki Rzeszowskiej, jaką jest Ośrodek Kształcenia Lotniczego w Jasionce.

Tekst i zdjęcia: Joanna Nieroda, joanna.nieroda@powiat.rzeszow.pl

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies
Oddaj 1 procent swojego podatku
Podaruj 1 procent siebie